SUBAY ÜNİFORMASI

1950 60 LI YILLAR SUBAY KIYAFETİ